Audi A1


a1p-0978s Audi A1 to model klasy Premium, ktrego produkcja rozpocz??a si? w 2010 roku.
Ten maluszek spod sztandaru czterech pier?cieni
ma konkurowa? z takimi modelami jak Mini, Citroen DS3, Abarth 500, Alfa Romeo MTo.
Najmocniejszy silnik to jednostka benzynowa o pojemno?ci zaledwie 1390 cm3 z turbospr??ark? osi?gaj?c? moc 120 KM
, dzi?ki czemu auto osi?ga pr?dko?? przekraczaj?c? 200 km/h, rozp?dzaj?c si? przy tym do pierwszej setki w niewiele ponad 8 sekund.
Wygl?d zewn?trzny auta charakteryzuje si? dynamiczn? sylwetk?. Os?ona ch?odnicy i ?wiat?a przednie modelu A1 to typowe dla Audi elementy, dzi?ki ktrym nie zapomnimy, ?e jest to produkt z fabryki z Ingolstadt. Charakterystycznym elementem dla nowego modelu Audi s? ?uki dachu. Przy zakupie nowego samochodu mo?emy zamwi? za dodatkow? op?at? inny kontrastowy kolor ?ukw dachu. Wn?trze auta jest pe?ne elegancji, ale rwnie? nie pozwala zapomnie?, ?e to ma?e autko ma zaci?cie sportowe. W nocy wskazwki instrumentw ?wiec? si? na czerwono, skale i cyfry na du?ych, okr?g?ych zegarach ?wiec? si? na bia?o a wszystkie przyciski pod?wietlane s? na czerwono. Pakiet o?wietlenia LED w A1 jest oferowany po raz pierwszy w kompaktowej klasie premium. Technika LED obejmuje nie tylko o?wietlenie w drzwiach i w podsufitce, ale i lampki wewn?trzne, lampki do czytania oraz pod?wietlenie przestrzeni ng i lusterek do makija?u.

Wszystkie dane zamieszczone na tej stronie pochodz? z 2011 roku.